logo

बागमती प्रदेश सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, नुवाकोट

विदुर नगरपालिका वडा नं २

logo
क्र. सं शिर्षक प्रकाशित मिति कार्य
1 हरित स्वयमसेवकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 09 Jan 2024
2 हरित स्वयंमसेवकको अन्तवार्ता २०८०।०९।२४ गते 08 Jan 2024
3 हरित स्वयमसेवक पदको लागि अन्तवार्ताको लागि स्वीकृत नामावली २०८०।०८१ 07 Jan 2024
4 फलफुलका विरूवा तथा बाँस कटिङ्गका विरूवा माग गर्ने बारे 24 Dec 2023
5 हरित स्वयंमसेवक करार सेवामा लिने सम्बन्धमा २०८०।०८१ 18 Dec 2023
6 जडिबुटि संकलन सम्बन्धमा 02 Oct 2023
7 विरूवा मागको लागि दिइने निवेदन 03 Apr 2023
8 सुची दर्ता गराउने बारे 02 Apr 2023
9 फलफुल तथा बाँस कटिङ्गको विरूवाको लागि निवेदन दिने बारे 02 Apr 2023
10 हरित स्वयंमसेवकको नतिजा सम्बन्धमा 18 Jan 2023
11 अन्तर्वार्ताको कायकम सम्बन्धमा 17 Jan 2023
12 २०७९/१०/०२ गते संचालन हुने हरित स्वयमसेवकको अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको बारे 15 Jan 2023
13 हरित स्वंयसेवक करार सेवामा अन्तर्वातामा छानिएकाको अन्तिम नामावली 10 Jan 2023
14 अन्तर्वाताको लागि समय विभाजन गरिएको बारे 10 Jan 2023
15 डिभिजन वन कार्यालय, नुवाकोटको आ.व २०७९।०८० तर्फको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आवहान् सम्बनधमा 21 Dec 2022