logo

बागमती प्रदेश सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, नुवाकोट

विदुर नगरपालिका वडा नं २

logo
क्र. सं शिर्षक प्रकाशित मिति कार्य
1 डि व का र व्यक्ति, समुह, सहकारीले विरूवा रोपण गर्न गरिने करारनामा 24 Apr 2024
2 सब डिभिजन वन कार्यालयबाट उपलब्ध गराइदिने विवरण बारे 24 Dec 2023
3 हरितस्वयंमसेवकको लागि डि.व.का. नुवाकोटमा दिने निवेदनको ढाँचा २०८०।०८१ 18 Dec 2023
4 निजी वन दर्ताको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा 12 Dec 2023
5 निजी वन दर्ताको लागि गरिने सर्जमिन मुचुल्का 12 Dec 2023
6 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धि कसूरको सजाय निर्धारण सम्बन्धि सामान्य मार्गदर्शन 13 Aug 2023 Attachment Not Available !!
7 बजेट अख्तियारी तथा खर्च 13 Aug 2023
8 स्वत प्रकाशन 25 Apr 2023
9 हरित स्वंयमसेवकमा भर्ना हुन इच्छुक व्यक्तिले दिने निवेदनको ढाँचा 23 Dec 2022