logo

बागमती प्रदेश सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, नुवाकोट

विदुर नगरपालिका वडा नं २

logo
क्र. सं शिर्षक प्रकाशित मिति कार्य
1 निजामती सेवा ऐन २०४९ 02 Jan 2024
2 निजामती सेवा नियमावली २०५० 02 Jan 2024
3 वन नियमावली २०७९ 02 Jan 2024
4 सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७५ 02 Jan 2024
5 वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 02 Jan 2024
6 सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ 02 Jan 2024
7 प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ 02 Jan 2024
8 वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० (संख्या २४) 02 Jan 2024
9 सालको निजी वन दर्ता तथा वन-पैदवारको-संकलन-बदेललाई-हानीकारक-बन्यजन्तु-घोषणा-गरिएको-सूचना 02 Jan 2024
10 वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० 13 Aug 2023
11 प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड २०७८ 20 Dec 2022
12 सामुदायिक वन श्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ 15 Nov 2022
13 सामुदायिक वनको काठ दाउरा संकलन तथा विक्री वितरण निर्देशिका, २०७१ 15 Nov 2022
14 वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ 15 Nov 2022
15 वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ 15 Nov 2022
16 प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६ 15 Nov 2022
17 वन ऐन, २०७६ 15 Nov 2022
18 सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम मार्गदर्शन (तेस्रो संस्करण) २०७१ 15 Nov 2022